Generelt

Hos Strandboerne reviderer vi løbende vores samværsregler og får dem godkendt af bestyrelsen 1 gang om året

Åbenhed

Vi sætter åbenhed højt i forbindelse med vores samværsregler. Ved åbenhed forstås at det er vigtigt, at vi snakker åbent om de forhold vi som ledere oplever i arbejdet med vores spejdere. Hellere snakke én gang for meget end én gang for lidt. Åbenhed skaber tryghed både for spejderen, lederen og forældrene

Fælles forståelse

Det er vigtigt at vi i gruppen har en fælles forståelse for vores samværsregler, og at hver enhed årligt snakker samværsreglerne igennem for at opnå en fælles forståelse mellem lederne. Derved er lederne enige om hvordan mødet, turen eller aktiviteten skal være. Således skaber vi åbenhed, og alle i teamet har en fælles forståelse af hvordan enheden løser de situationer der måtte opstå

Pas på hinanden

Det er vigtigt at vi passer på hinanden i vores lederteam, så vi ikke udsætter ledere for situationer med spejderne, der kan misforstås. Derfor skaber vi en fælles forståelse, så vi undgår at udsætte ledere for ubehagelige situationer

Naturlighed

Det er vigtigt at spejderlederne har en naturlig tilgang til arbejdet med spejderne

God forebyggelse

Vi opfordrer alle enheder til at lave en god forebyggelse dvs. information til forældre om weekendture, lejre, aktiviteter mm. hvor misforståelser kan opstå. Det er vigtigt at klæde forældrene godt på, så de føler at det er trygt at sende deres børn til spejder

Inddragelse

Hvis situationer opstå hvor der kan rettes en mistanke om overgreb, er det vigtigt med hurtig inddragelse af (enheds)leder, gruppeleder, forældre og de implicerede parter. Her er det vigtigt at sagen undersøges objektivt

Huskeregler

Det er ok at sige en leder i mod!
Det er ok at sige fra!
Det er ok at søge hjælp!

 


Ved overnatning

Vi bestræber os på at være 2 ledere til stede ved overnatning, for derved at undgå situationer hvor en leder sover alene med spejderne

Badning

Ved badning skal alle spejdere føle tryghed og der skal være åbenhed og naturlighed ved badesituationer

Hjælp ved intime situationer

Vi vil bestræbe os på at have 2 ledere til at hjælpe ved intime situationer.
Igennem fælles åbenhed ved intime situationer vil vi undgå mistanke og tvivl, ved bla. at give information til forældre.
Eks.
En spejder har en flåt siddende et intimt sted, og vil gerne have en bestemt leder til at fjerne den.
Dette er selvfølgelig helt ok, men lederen informerer en af sine medledere om situationen, inden flåten fjernes.
Forældrene informeres efterfølgende.

Sociale medier

Der offentliggøres eller deles ikke billeder hvor der kan stilles spørgsmålstegn ved blufærdighed. Ledere vil så vidt muligt undgå samtaler som ikke er spejderrelaterede på sociale medier og vil så vidt muligt undgå 1-1 samtaler med spejdere

Kæresteforhold mellem ledere og ikke-ledere

Når man har en lederfunktion i gruppen, må man ikke have et forhold med en spejder under 18 år.
I øvrigt følger vi lovgivningen på området.

 

Safe from Harm | World Scouting

© 2021 - KFUM Spejderne Strandboerne - Vallensbæk Gruppe | Strandboerne.dk