Ved indmeldelse i Strandboernes Gruppe, skal man udfylde en indmeldelsesblanket. Denne blanket kan hentes, enten ved at klikke på linket for neden, eller den kan udleveres af pågældende enhedsleder hvis man møder op til et spejdermøde. Den underskrevne blanket bruges til, at korpset kan dokumentere antallet af medlemmer overfor Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

På blanketten, giver man også tilsagn om, at billeder og videoklip taget af barnet på arrangementer og lejre, må benyttes i korpsets og egne medier, det være sig blade, hjemmeside, PR-materiale og deslige.

Ved indmeldelse, betales 100 kr. i indmeldelsesgebyr og for disse penge får man udleveret et gruppemærke til at sy på når man har en uniform.

 

 Klik her for at hente indmeldelses formularen 

sejle

 

Ændringer i adresseforhold, tlf.nr osv. bedes foretages ved at logge ind på siden, og udfylde ændringsformularen.

Kontingent og anden betaling

© 2017 - KFUM Spejderne Strandboernes Gruppe - Strandboerne.dk