Strandboernes Gruppe er stiftet (optaget som medlem hos KFUM-Spejderne) den 7. maj 1945, i en rus af glæde over befrielsen 2 dage forinden. Ganske vist startede arbejdet op, allerede et halvt års tid før, i september 1944 med en enkelt patrulje på 7 drenge, en tropsfører og en assistent. Arbejdet udsprang af et fælles ønske hos den lokale præst i Brøndbyvester, Pastor Rosenmand og Bademester Hans Hansen fra Brøndby Strand, som begge var blevet draget af spejdernes hjælpearbejde under krigen og mente, at en drengetrop manglede i Brøndby. Oprindeligt hørte vi kun til i Brøndby(vester) og hed fra start ”KFUM Brøndby Gruppe”. Gruppen havde til huse i beskedne lokaler i menighedshuset, på Bygaden 76 i Brøndbyvester. Her holdte vi til i et par år, indtil De Gule Spejdere blev oprettet i 1947 i Brøndbyvester, og fik overdraget lokalerne. Herefter fik gruppen husly på Høholm, en stor gård som lå i forbindelse med en frugtplantage i Brøndby Strand, øst for hvor Ulsøparken ligger i dag. Gården var under krigen tilholdssted for frihedskæmpere og her havde gruppen lokaler i 10 år. Begge steder er desværre revet ned i dag.

Efter krigen oplevede spejderbevægelsen generelt, en stor opblomstring og der skød nye grupper frem i hele landet. Bl.a. en selvstændig KFUM-gruppe i Brøndbyvester og en mere i Brøndbyøster (Knuden Brøndby). Vores tilhørsforhold til Brøndby Strand blev derfor yderligere forstærket i starten af 50’erne og da Vallensbæk endnu ikke havde en spejdergruppe var det naturligt, at drenge herfra søgte mod os. I 1956 optog vi de første spejdere fra Vallensbæk, og Vallensbæk Kommune som gerne ville støtte dette arbejde, tildelte os en grund, på en del af gulvfabrikken Litex’s område ved Store Vejleå. Samtidig købte kommunen (for 1800 kr.) en gammel barak til gruppen, som under 1. verdenskrig havde tjent som flygtningelejr i Viborg. Den stod nu placeret i Hareskoven og betingelsen for købet var, at den skulle afhentes inden 14 dage. En stor flok forældre og ledere, med gruppeleder Halvor Olsen i spidsen, drog til Hareskoven og pillede hytten fra hinanden, bræt for bræt. Med en aktiv forælder (Axel Friis-Mikkelsen) som primus motor genopbyggedes den, på den dejlige grund ved Store Vejleå, på stedet hvor den stadig ligger i dag. For, at få penge til maling og inventar, solgte gruppen aktier á 25 kr. stykket til familie og venner af gruppen. Der var rejsegilde i 1956 og i februar 1957 kunne ”Spejderbo” som vi døbte hytten endelig indvies, og fra den dag havde gruppen et permanent og dejligt sted, at være ved skov, strand og å, hvor der rigtigt kunne drives spejderarbejde. Da vi nu dækkede begge strand-kommuner, ændrede vi samtidig navn til ”KFUM-Spejderne Strandboerne, Brøndby-Vallensbæk Gruppe”.

Fra 1957 og frem til i dag har Spejderbo været vores faste base. På grunden, blev der med årene bygget bålplads, rådsklippe, klatrevæg, raftegård, materialeskur mm. Spejderbo har været brugt flittigt og har derfor igennem årene også måttet gennemgå omfattende renoveringer og udbygninger af flere omgange. I 2006 blev Litex-grunden solgt til boligbyggeri (Strandhaven) og vi måtte desværre afstå en del af vores dejlige grund til dette. Heldigvis fik Spejderbo lov at bestå om end, at grunden blev ca. halveret. I 2018 blev den nye letbane imellem Lyngby og Ishøj vedtaget og ifbm. anlægsarbejdet af denne, er grunden yderligere reduceret. Spejderarbejdet består dog stadig på grunden, her 65 år efter opførelsen af Spejderbo.

Op igennem 60’erne og 70’erne fik gruppen vokseværk og var i en årrække i 80’erne landets største spejdergruppe med over 200 medlemmer. I 1977 begyndte korpset, at tage piger ind så det gjorde Strandboerne også. I Strandrøsten fra marts 1977, står der: ”Efter sommerferien, starter gruppen pigespejderarbejde og allerede nu, er de første piger begyndt, at blive skrevet op på venteliste. Der optages piger i alderen 8-15 år. Har du en søster som også kunne tænke sig at blive spejder, så lad hende allerede nu blive skrevet på ventelisten. Måske er din mor også gammel spejder og kunne eventuelt afse lidt tid som hjælper eller leder – hvis dette er tilfældet så bed hende ringe til GL så vi kan få en sludder.” Jens Wind. Det blev bl.a. til Uglerne hos Juniorerne og Mariehønsene hos Ulvene, som var rene pigeenheder. I 1986 manglede man forældrekræfter til, at lede de mange (og efterhånden også mindre) børn som ville være spejdere. Minna Sønderup som havde to børn i gruppen, var på dette tidspunkt sekretær i bestyrelsen og havde en årelang baggrund i KFUK, påtog sig denne opgave, på opfordring af gruppeleder Jens Wind og således oprettedes Amick, en af landets første bæverenheder. Stine Halling Klithøj og Henrik Høj Andersen er stadig tilbage fra dette første kuld bævere i 1986. Minna blev herefter selv gruppeleder i 1989.

De mange spejdere gjorde dog, at også Spejderbo blev for lille og da der i årenes løb også var kommet flere spejdere til Vallensbæk, bl.a. DDS’ere og KFUK’ere - og alle manglede et sted at være, valgte man fra kommunens side, at bygge 3 helt nye spejderhytter på grunden ”Krageøen” ved krydset Søndre Ringvej/Vallensbæk Torvevej. Borgmester Poul Hansen lagde grundstenen i 1977 og i 1978 stod de nye spejderhytter færdige på Krageøen. Her fik hver af kommunens spejdergrupper en ny hytte. Vi fik den midterste og døbte vores ”Strandbo” og denne husede i mange år vores seniorenhed og vores roverclan Clan Drummond som oprettedes i 1977. I 2006 måtte dog også disse hytter vige for udviklingen i kommunen da det nyeerhvervsområde Delta Park skulle bygges. Ifbm. med rydningen af denne grund, var vores senior-spejdere ”eksistensløse” i et års tid og holdt til, bl.a. på naturlegepladsen, samt ved virksomheden Nordisk Simplex.’.

Heldigvis kompenserede kommunen alle spejdere med nye hytter andre steder i kommunen. Vi var så heldige, at få en hytte i det naturskønne område ved Vallensbæk Mose. I 2007 kunne vi indvie ”Mosebo” på Rendsagervej, og således har vi igen - og nu både i Syd og Nord - to hytter hvorfra der laves spejderarbejde.

Da vi igennem mange år har haft spejdere fra både Brøndby Strand og Vallensbæk - og i mange år var flere end vi kunne være i hytterne, har gruppen også haft lokaler til rådighed på de to kommuners skoler, samt på dyregården Søholt i Brøndby Strand. På skolerne har det været vores mindste enheder, ulveflokken Seonee og bæverenheden Chapa i Brøndby Strand, samt ulveflokken Waingunga og bæverenheden Amick i Vallensbæk der har holdt til. Nu holder alle enheder til i én af vores hytter. En overgang havde vi også bæverenheden Mijava og sidste skud på stammen er vores familiespejd-enhed.

Da både tilgangen af børn fra Brøndby Strand, samt den kommunale opbakning havde været dalende op igennem 00’erne, valgte vi i 2018 helt at ”klippe båndene” til Brøndby Kommune. I Brøndby ligger stadig KFUM Knuden Brøndby og vi har nu valgt, at lægge vores energi fuldt og helt i Vallensbæk. Af den årsag skiftede vi i august 2018 navn til ”KFUM-Spejderne Strandboerne - Vallensbæk Gruppe”.

I mange år afholdte gruppen loppemarked, på Egholmskolen hvert år i maj. Det var kendt som ”Vestegnens største loppemarked” og var årets største begivenhed i gruppen, som også tiltrak gæster fra nær og fjern. Derudover har vi solgt juletræer hvert år, siden 1977 i både Brøndby Strand og Vallensbæk og man er jo først rigtigt indviet som juletræssælger, når man har været en tur igennem netmaskinen.

I alle årene siden oprettelsen i 1945, har STRANDBOERNE været et særdeles kendt navn i korpset. Gruppen har altid været aktive, også uden for gruppens eget virke. Vi har haft Strandboere der har været medlem af hovedbestyrelsen, af div. korpsudvalg, distrikts- og divisionschef, i korpslejrudvalg, lejrchef på distriktslejr, aktive på Houens Odde Spejdercenter og meget mere. Vi var initiativtagere til den første distriktslejr til Kandersteg (internationalt spejdercenter i Schweiz), deltaget på jamborees, korpslejre, fælles-korpslejre, spejdermesterskaber (og har ofte vundet) og meget, meget mere. Dertil utallige weekendture, sommerlejre og udlands-ture til hele verden. Vi har været på toppen af bjerge og i bunden af dale og givet tusindvis af spejdere igennem tiden, oplevelser for livet. ”Én gang spejder – altid spejder” siger man, og når man snakker med gamle medlemmer er der ingen tvivl om, at deres tid som Strandboere har været med til, at forme deres grundlæggende værdier som mennesker. Det er vi stolte af.

Den spejder som har været med i længst tid er Lars Flarup. Han blev indmeldt den 28.03.68 og har således været medlem i 53 år her i 2021. I 2020 kunne Strandboerne fejre 75-års jubilæum, men grundet Covid19, måtte dette arrangement flyttes til sommeren 2021. I den forbindelse fik gruppen også et nyt mærke, som markerede denne fantastiske milepæl. Medlemstallet har været skiftende igennem årene, men ligger nu stabilt på et sted imellem 170-180 medlemmer. Vi er enormt stolte af vores historie og af, at vi stadig er en af landets største grupper og STILL GOING STRONG efter 75 år. Vi er klar på 75 mere - er du?

Med løfte tveje,
Kenneth Hoffmann
Juni 2021

 

         Strandboernes gamle logo          

strandboerne

 

Strandboernes nye logo

                                                                                                                                                           Strandboerne mrk

 

Symbolikken i det nye logo:

    • Rebet er med for, at huske vor historie ved, at have noget med fra det gamle mærke og samtidig repræsenterer de samlede ender samarbejde og fællesskab.
    • Den blå baggrund, samt svane og dunhammere stammer fra Vallensbæks byvåben.
    • Svanen symboliserer vores tilknytning til stranden, træet vores tilknytning til skoven i SYD og dunhammerne vores tilknytning til mosen i NORD.
    • Stammen som vokser op og bliver til et stort, flot træ viser gruppens udvikling fra lille plantet frø, til stor og stærk gruppe og grenene der vokser ud og bliver til logoet, vores tilhørsforhold til korpset.
    • TILLID – SAMARBEJDE - GODT HUMØR er gruppens motto og de værdier Strandboerne er bygget op omkring. Det er med for, hver dag at huske på hvad vi står for, samt at minde os om dem der kom før os – og dem der kommer efter.

Byvåben

 

 

© 2021 - KFUM Spejderne Strandboerne - Vallensbæk Gruppe | Strandboerne.dk